BROUŠENÍ
 

 

   

 Při broušení kovových i nekovových materiálů se ve výrobních halách prach rozptyluje ve všech směrech, přičemž ovlivňuje nejen samotné brusiče, ale i ostatní pracovníky. Kromě negativního vlivu na zdraví zaměstnanců vdechováním prachových částic, vzniká v mnohých případech při vyšších koncentracích i nebezpečí výbuchu. Proto je potřebné při realizaci odsávacích systémů zabezpečit, aby tyto zařízení splnily požadavky směrnic ATEX.
Směrnice ATEX stanovuje požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců pracujících v potencionálně výbušném prostředí jako i technické požadavky na zařízení umístěné v prostředí s nebezpečím výbuchu. 
 

   
  Soubory ke stažení :
 
PROSPEKTY Formát Velikost Poznámka
 FMC filtry /SK/  1,1 MB  
 FMCZ filtry /SK/  0,5 MB  
 MJC filtry /SK/  1,5 MB  
 ventilátor FM pro FMC /SK/  0,6 MB  
 filtry FMK /SK/  0,5 MB  
 filtry FS /SK/  0,7 MB  
       
 
KATALOGOVÝ LISTY Formát Velikost Poznámka
 FMC + FMCZ filtry /Cz/  3,2 MB + ventilátory pro FMC a FMCZ
 MJC filtry /Cz/  1,5 MB  
 MJC mini filtry /Cz/  1,1 MB  
CF ECO filtry /Cz/  - NEW !!!  0,3 MB  Přenosné zařízení
 filtry FMK a FMKZ /Cz/  0,9 MB  
 WF filtry /Cz/ - NEW !!!  0,3 MB  Pro 1 stroj
 WF ECO filtry /Cz/ - NEW !!!  0,4 MB  Pro 1 stroj