ŤĚŽKÉ STROJÍRENSTVÍ
 

 

   

 Při zpracování, obrábění a úpravě kovů v těžkém průmyslu uvolňující se škodlivý prach a plyny působí negativně nejen ma zdraví zaměstnanců, ale usazuje se v dílnách a výrobních halách, čímž se podílejí na znehodnocování strojů a zařízení. Použitím vhodných filtračních a odsávacích systémů při sváření, řezání, frézování, vrtání, mazání a pod. zlepšíte životní prostředí a současně udržíte čisté výrobní zařízení, čímž prodloužíte jejich životnost.