GUMÁRENSTVÍ
 

 

   

 Organické látky, aerosoly, olejová mlha a další nebezpečné látky je možné účinně odsávat tak, aby nedocházelo k poškození zdraví zaměstnanců, znečišťování ovzduší a pracovního prostředí. Společnost ENVIROTECH systems, s.r.o. nabízí řešení na odsávání a filtraci znečištěného vzduchu při výrobě, zpracování a úpravě gumárenských výrobků použitím jednotek řady FD a FM