CHEMICKÝ PRŮMYSL
 

 

     S únikem chemických látek do prostředí se střetáváme teměř ve všech oblastech – při vývoji, výrobě, skladování, likvidaci či recyklaci. Abychom zabránili a omezili expozici zaměstnanců účinku nebezpečných látek je potřebné realizovat řadu technických opatření jako např.:

úprava pracovních postupů a techniky na zabránění úniku látek do prostředí
odvod výparů a odpadů
používání vhodných osobních ochranných prostředků

 

Řešením může být centrální systém odsávání a filtrace vzduchu a nebo lokální odsávání přímo u zdroje znečištění.
 
   
  Soubory ke stažení :
 
Názov Formát Velikost Poznámka
 FMC filtry /SK/  1,1 MB  
 FMCZ filtry /SK/  0,5 MB  
ventilátor FM pre FMC /SK/  0,6 MB  
 Laboratórne systémy /SK/ 1,1 MB  
 REX /SK/  1,1 MB  Do výbušného prostredia
 MiniTex /SK/  1,5 MB  Hlavne pre laboratóriá
 Terfu /SK/  1,6 MB  Hlavne pre laboratóriá