ZAMĚŘENÍ  
   
Společnost ENVIROTECH dodává a montuje následující systémy a technologické celky:

I. TECHNOLOGICKÉ ODSÁVÁNÍ A ODPRAŠOVÁNÍ
- odsávací nástavce a polohovatelná ramena
- sběrné potrubí, svody, přípojky, tvarovky, aut.klapky
- filtrační jednotky
- středo a vysokotlaké ventilátory

II. ODSÁVANÍ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ
- odsávací navíjecí bubny
- odsávací kolejnice
- lokální odsávací jednotky
- podlahové odsávání

III. LABORATORNÍ ODSÁVÁNÍ
- odsávací nástavce a polohovatelná ramena
- sběrné potrubí, svody, přípojky, tvarovky, aut.klapky
- filtrační jednotky
- ventilátory