HISTORIE
   
 Společnost ENVIROTECH byla založena v roce 2001 na Slovensku s cílem poskytovat komplexní dodávky technologií odsávání a filtrace dýmu, prachu, aerosolů a jiných škodlivin vznikajících při technologických operacích (svařování, broušení, obrábění, úklid, manipulace se sypkými hmotami atd.) v různých průmyslových odvětví od standardních aplikací po úzce specializované řešení i s možností aplikace do prostředí se zvýšeným nebezpečím výbuchu. Již od svého vzniku společnost ENVIROTECH spolupracuje s renomovanými evropskými specializovanými výrobci jednotlivých součástí odsávacích systémů co umožňuje aplikace s výkonem 1.000m3/h až 200.000m3/h.

 S postupným rozvojem technologií vzrůstají nároky i na hygienu a ochranu pracovního prostředí, jehož kvalita má nezanedbatelný podíl na motivaci a produktivitě pracovníků. Navíc s rostoucími cenami energií stoupá i tlak investorů na sofistikovanější řešení, které dovovolí plně automatickou regulaci výkonu systému v závislosti na skutečné potřebě jednotlivých provozů. Samozřejmostí je i možnost uzavření servisní smlouvy se stanoveným plánem servisních činností. Pro všechny tyto požadavky má naše společnost ENVIROTECH připraveno řešení, opírající se o bohaté zkušenosti a znalosti z oboru technologického odsávání. Naše zařízení pracují v podnicích nejen ve Slovenské a České republice, ale i v ostatních členských státech EU.