ZÁKAZKOVÁ ŘEŠENÍ
 

 

   

 Třínáctiletá zkušenost se zaváděním technologií odsávání a filtrace škodlivin umožňuje společnosti ENVIROTECH systems, s.r.o. nabídnout svým zákazníkům řešení, které nejlépe vyhovuje jejich potřebám, je cenově výhodné a současně v souladu s platnými normami a předpisy.