NÁVRHY SYSTÉMŮ
 

 

   

 Při návrhu systémů filtrace a odsávání zohledňujme především potřeby a požadavky zákazníka, přiměřenost finančních nákladů na řešení projektu a návratnost vložených investic. Přitom je však nevyhnutné, aby navrhnuté řešení byli v souladu s platnými normami a předpisy, aby braly do úvahy prostředí, ve kterém bude zařízení umístěné a bezpečnost zaměstnanců.Po obhlídce pracoviště, vypracujeme grafický projekt v programu AutoCad s rozmístěním zařízení, přívodů, jednotlivých přípojek a předběžnou cenovou kalkulaci.